++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม 2561

0161 1

เลขหมู่ 158 ท637อ
เทมพลาร์ ริชาร์ด. (2559). อย่าเอาใจไปติดกับอดีต อย่าโยนชีวิตไปอยู่ในอนาคต ทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งที่คุณเลือก =The rules of life.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ได้มาร่วมร้องบรรเลงเพลงอาเซียน ที่จะช่วยให้เด็กไทยได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับประเทศในประชาคม
อาเซียน อาทิ ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี ดอกไม้ประจำชาติ เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของกันและกันผ่านบทเพลง พร้อม
กิจกรรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถสนุกร่วมกันได้ทั้งที่บ้านและโรงเรียน หนังสือเล่มนี้ พบกับ "กฎทองแห่งความสำเร็จของ
ชีวิต"ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการสร้างตัวในชั่วข้ามคืน หรือสร้างฐานะการเงินให้ร่ำรวยมากๆ แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ว่า หัวใจของคุณรู้สึกอย่างไร
และคุณก่อผลกระทบอย่างไรต่อคนรอบข้าง คุณเป็นเพื่อน เป็นคู่ครอง และเป็นพ่อแม่ประเภทไหน คุณจะสร้างผลกระทบต่อเนื่องอะไร
ทิ้งไว้ให้คนรอบข้าง ลูกหลาน และโลกใบนี้ หรือแม้แต่ตอนที่คุณลืมตาตื่น คุณได้ทำให้คนอื่นประทับใจในเรื่องใดบ้าง เป็นกฎทองที่จะช่วย
ให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างไม่ระคายความรู้สึก และนำชีวิตไปสู่ความสุข สงบ และประสบความสำเร็จในที่สุด
 

0161 2

เลขหมู่  349.593 ส732ด
สิริรัตน์ เพียรแก้ว. (2560). เดี๋ยวหมวดตอบให้ ไม่ต้องไปถึงโรงพัก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.  

คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายง่าย ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจกฎหมายที่เกิดขึ้น
ใกล้ตัวได้มากยิ่งขึ้น โดยที่ไม่ต้องไปโรงพัก ไม่ต้องให้นักกฎหมายมาพูดศัพท์ทางเทคนิคยาก ๆ หรือคำที่เราไม่เข้าใจ พร้อมกับตัวอย่าง
สถานการณ์จำลอง เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
 
 
 
 
 
 

0161 3

เลขหมู่ 306 ฮ153ร  
ฮอเนอร์,คาร์ล. (2560). เร็วไม่ว่า ช้าให้เป็น =In praise of slowness : how a worldwide movement is challenging
the cult of speed พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :โอเพ่น ไซโซตี้.  
 
คำอธิบาย : หนังสือนี้เป็นเสมือนเครื่องเตือนสติให้เราหันมาฉุกคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตและสังคมของเราอย่างถึงรากฐาน นอกจากจะช่วยให้
เรารู้ถึงที่มาของวิถีชีวิตที่เร่งรีบโดยมองย้อนกลับไปยังประวัติศาสตร์แล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงผลเสียของวิถีชีวิตเช่นนี้ด้วย โดยสำรวจสภาพที่
กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเร็วและความรีบเร่งกำลังบั่นทอนสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา ไม่ว่าสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและกับมิตรสหาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแวดล้อมและสังคมของเราทั้งหมดอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน นับเป็น
หนังสือที่ควรค่าแก่การอ่านเป็นอย่างยิ่ง
 
 

0161 4

เลขหมู่ 751.422 ฟ619ห
เฟยเล่อเหนี่ยว. (2559). หนังสือหัดวาดสีน้ำ เล่มแรกของฉัน. นนทบุรี : ไอดีซี.
 
คำอธิบาย :  หนังสือเล่มนี้จะฉีกกฎเทคนิคการวาดภาพแบบเดิม ๆ ที่เน้น "ความงาม" เป็นหลัก ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้คือ
เติมความใกล้ชิดระหว่างชีวิตกับสีน้ำ ทั้งสนุกทั้งใช้ได้จริง ไม่ใช้เทคนิคที่ยุ่งยากมากมาย แต่จะแนะนำวิธีง่าย ๆ ในการแก้ปัญหาการ
วาดภาพที่เรามักพบกันประจำ ให้พวกเราได้เรียนรู้กันไปวันละอย่างสองอย่าง แต่ละขั้นตอนจะมีคำแนะนำ เคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ
เกร็ดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ผลงาน มาผ่อนคลายและร่าเริงไปกับสีน้ำพร้อม ๆ กันเถอะ! 
 
 
 
 
 

0161 5

เลขหมู่ 629.283 ส612ค
สัณต์พิชญ์ อิทธิมนต์. (2560). คู่มือสอบใบขับขี่ รถยนต์และจักรยานยนต์ ฉบับสอบผ่าน 100% อัพเดทใหม่ล่าสุด. นนทบุรี :
ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
 
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้การทำใบอนุญาตขับขี่ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุก ๆ คนมิฉะนั้น เราคงจะไม่พบว่าในการสอบใบอนุญาตขับขี่
แต่ละครั้งมีผู้สอบไม่ผ่านทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติกันเกือบทุกรอบ ยิ่งถ้าหากไม่มีใบขับขี่แต่ไปขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ถือว่า
ผิดกฏหมาย หากถูกเรียกตรวจ ก็อาจถูกลงโทษทั้งจำ ทั้งปรับ ที่แย่ไปกว่านั้นหากขับขี่เกิดอุบัติเหตุแต่มามีใบอนุญาตขับขี่ ระบบการ
ประกันจะไม่คุ้มครอง การมีหนังสือคู่มือดี ๆ เล่มนี้ ที่ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องเตรียมตัว ต้องเตรียมพร้อม อย่างเป็นขั้นตอน เช่น
ตรวจสอบร่างกาย และจิตใจ สามารถทำใบอนุญาตขับขี่ได้หรือไม่ ตรวจสอบว่าสำนักงานขนส่งในจังหวัดที่อยู่มีกี่แห่งและอยู่ที่ไหน
เพื่อจองคิวสอบ, การเตรียมเอกสาร, การยื่นเรื่องขอรับการอบรมและขอสอบใบอนุญาตขับขี่ ไปจนถึงการทดลองทำข้อสอบจากข้อสอบ
จริง ทั้งการสอบสมรรถภาพ, การเข้าอบรมการขับขี่, การสอบภาคทฤษฎี, การสอบปฏิบัติ จะทำให้ท่านสามารถสอบได้ในครั้งแรก
แบบไม่ต้องมีครั้งต่อไป