++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จาก iGLibrary

  • หมวด: Digital Library
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 07 พฤษภาคม 2561 10:20
  • ฮิต: 800
ISEASB0000610 null 0 320 SIB0000197 null 0 320
 
Bagan and the World: Early Myanmar
and Its Global Connections
 
 
The technology of food preservation,
third edition
 
SPCB0001877 null 0 320 SPCB0001882 null 0 320

A hands-on approach to teaching about aging :
32 activities for the classroom and beyond
 
 
 Research for advanced practice nurses :
from evidence to practice, 3rd edition