++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนเมษายน 2561 จาก iGLibrary

BCSB0000107 null 0 320 SPCB0001866 null 0 320
The evolution of cloud computing:
how to plan for change
 
The health professions educator :
a practical guide for new and established faculty
 
SPCB0001874 null 0 320 SPCB0001882 null 0 320
Fast facts for the clinical nursing instructor :
clinical teaching in a nutshell, 3rd edition
 
 Research for advanced practice nurses :
from evidence to practice, 3rd edition