++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนมีนาคม 2561 จาก iGLibrary

  • หมวด: Digital Library
  • เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 04 มีนาคม 2561 10:28
  • ฮิต: 237
BEPB0000697 null 0 320 BEPB0000701 null 0 320 
Social Development Through Benevolent Business
 
 
Project Management and Leadership Challenges,
Volume I: Applying Project Management Principles
for Organizational Transformation
 
MPB0000379 null 0 320 MPB0000383 null 0 320
Seismic Analysis and Design Using the Endurance Time 
Method, Volume I: Concepts and Development
 
 
 Genetic Testing: What Do We Know?