++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนมิถุนายน 2560 จาก iGLibrary

  • หมวด: Digital Library
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560 11:55
  • ฮิต: 225
ALAB0000437 null 0 320 FADAVISB0000535 null 0 320 
 
Creating inclusive library environments: a planning guide
for serving patrons with disabilities   
 
Evidence-based practice in sport and exercise:
a guide to using research
FADAVISB0000546 null 0 320 WSPCB0001875 null 0 320
Leadership and the advanced practice nurse: the future of
a changing healthcare environment
 
Chemistry versus physics : chemical reactions
near critical points