++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

เปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English

slide125

 

Access English โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้ เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา  ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://accessenglishnow.com/platform 
เพื่อนำไปล๊อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล  สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559
 
pdfวิธีการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก Access English