++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

บริการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร

บริการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร

        

slide314

          อาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่มีความต้องการใช้หนังสือครั้งละหลายๆ เล่ม และมักจะพบปัญหาว่า ต้องใช้เวลานานในการค้นหาหนังสือในห้องสมุดหรือค้นหาหนังสือเล่มที่ต้องการไม่เจอ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป
          ด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ มีบริการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร เพียงแค่ท่านเลือกหนังสือที่ต้องการยืมจาก Web OPAC แล้วทำการจอง บรรณารักษ์จะค้นหาหนังสือจาก bookshelf และติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อให้มารับหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่าน ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาหนังสือด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการจองหนังสือผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร มีดังนี้

1. ไปยัง Web OPAC http://matrix.mcru.ac.th/

2. log in เข้าใช้ระบบด้วยรหัสสมาชิก (หากไม่ทราบรหัสสมาชิก กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1)

3. ค้นหาและเลือกหนังสือที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่มจอง

4. รอการติดต่อกลับจากบรรณารักษ์ (สามารถแจ้งขอเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อมูลเบอร์โทรศัพท์/เฟสบุ๊ค เพื่อใช้ในการติดต่อกลับได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1)

5. ติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 1 เพื่อทำการยืมหนังสือที่ได้เลือกไว้ภายในระยะเวลา 3 วันทำการหลังได้รับการติดต่อกลับ

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ เอกสาร pdf

รายละเอียด