++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

นิทรรศการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ท่องเที่ยวตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง พบปราชญ์ท้องถิ่น ดร.อุดม สมพร

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปเข้าชมนิทรรศการโครงการเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
และร่วมสนุกตอบปัญหาเกี่ยวกับนิทรรศการ
ณ บริเวณชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

***โดยมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล 2 รอบ***

รอบที่ 1 เดือนกรกฏาคม 2562

รอบที่ 2 เดือนสิงหาคม 2562

 จับฉลากทุกสิ้นเดือน เดือนละ 10 รางวัล

>>> ตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการ <<<

กติกาการร่วมกิจกรรมตอบคำถาม

1.เข้าชมนิทรรศการโครงการเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

2.กดเข้า  >>> ตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการ <<<

3.กรอกชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา รหัสนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์

4.เลือกตอบคำถามใดหนึ่งคำถามจากทั้งหมด 5 ข้อ

5.กดส่งคำตอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

IMG 4564 resize

IMG 4569 resize

IMG 4566 resize

IMG 4565 resize