สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำบุญสำนักวิทยบริการฯ

         วันที 2 เมษายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำบุญสำนักวิทยบริการฯ ณ อาคารสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1