++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำบุญสำนักวิทยบริการฯ

         วันที 2 เมษายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำบุญสำนักวิทยบริการฯ ณ อาคารสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1