โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำรายงานผลการดำเนินงารและทบทวนแผนกลยุทธ์"

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำรายงานผลการดำเนินงารและทบทวนแผนกลยุทธ์" วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ แบล็คคัส โฮม รีสอร์ท อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์