++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 2017 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561

กิจกรรม ARIT BOOK FAIR 2017 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น.
พร้มอมทั้งมีร้านหนังสือและสำนักพิมพ์ชื่อดังมาจัดบูทจำหน่ายหนังสือภายในงานด้วย