++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

  • อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 01 กรกฎาคม 2564 10:25
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 01 กรกฎาคม 2564 10:14
  • ฮิต: 313
รายงานผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
20210701 รายงานผลการดำเนนงานแผนกลยทธ  
รายงานผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2564
รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
pdfดาวน์โหลดเอกสาร