++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

  • อัพเดทล่าสุดเมือ: วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564 13:14
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2562 15:23
  • ฮิต: 1202
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf  แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564)
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf    แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562)