++ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกระดับ ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสังคม พร้อมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานของการบริการ ++

  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2564 13:56
  • ฮิต: 14
รายงานผลการใช้งบประมาณ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
----------------------------------
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf  รายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564