Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นายจวน แหวนเครือ

นายจวน แหวนเครือ

 

  

นายจวน แหวนเครือ เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ปีชวด ที่บ้านเลขที่ ๙ หมู่ ๖ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อ นายใบ แหวนเครือ มารดาชื่อ นางเขียน แหวนเครือ มีพี่ ๒ คน มีน้อง ๔ คน เป็นบุตรคนที่ ๓ เมื่ออายุ ๗ ปี ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดคูบัวจนจบการศึกษา เมื่อจบแล้วได้ช่วยพ่อแม่ทำนา จนอายุครบ ๒๐ ปี ได้บวชตามประเพณี ที่วัดคูบัว บวชได้ ๒ พรรษา ได้ลาสิกขาหรือ สึก เมื่ออายุได้ ๒๕ ปี สมรสกับนางหนอม สมพร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ปลูกบ้านอยู่ใกล้ๆ บ้านของพ่อแม่ ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก และขายไอศกรีมเสริม เมื่อว่างจากการทำนา จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้ฝึกหัดทำขลุ่ยกับ ลุงเปลี่ยน ยิ่งงามแก้ว หมู่ที่ ๑๒ (ปัจจุบันเสียชีวิต) จนมีความชำนาญสามารถ ทำขลุ่ยได้ดี ในระหว่างที่ฝึกทำขลุ่ยได้ฝึกเป่าขลุ่ยและฝึกตีกลองยาวด้วยที่บ้านลุงเปลี่ยน ซึ่งมีแคนและกลองยาว ตั้งเป็นวงกลองยาว เพื่อไปเล่นในงานบวชและงานพิธีต่างๆ เมื่อลุงเปลี่ยนเสียชีวิตลง ได้ตั้งวงกลองยาวประยุกต์ขึ้นมาเอง โดยใช้แคน กลองยาว และเครื่องดนตรีอื่นๆ ร่วมวงด้วย จนได้รับความนิยมทั้งในตำบลคูบัวและตำบลใกล้เคียง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ยุบวงลง เพราะอายุมาก แต่ในปัจจุบันยังทำขลุ่ยแต่ทำน้อยลง เป็นเพราะอายุมากและสุขภาพ ไม่แข็งแรง อีกทั้งไม้หายากขึ้น นอกจากทำขลุ่ยแล้วยังทำมีดดาบ ง่ามหนังสติก กระบวย กระจา พระขรรค์ ขวาน ซึ่งทั้งหมดทำจากไม้โมกมันทั้งสิ้น ไปขายตามงานต่างๆ ร่วมกับขลุ่ยหารายได้เลี้ยงครอบครัว ส่งบุตรเรียนจนจบ การศึกษาระดับปริญญาตรีทั้ง ๒ คน คือ นางสุนันท์ เจริญสุข อายุ ๔๕ ปี และนางอนงค์ วิเศษสาธร อายุ ๔๒ ปีปัจจุบันนายจวนอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๑๓ ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เกียรติบัตรที่ได้รับ

๑. สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ได้จัดนิทรรศการ สาธิตการทำขลุ่ย เนื่องในงานนิทรรศการ “ครูเทคโนโลยี พื้นบ้านของแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา”) มอบให้เมื่อวันที่ ๘-๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

๒. โรงเรียนดรุณาราชบุรี (เป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น “ขลุ่ย”) มอบให้เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ 

๓. จังหวัดราชบุรี (เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะ วัฒนธรรมทางดนตรีไทยในการถ่ายทอด สืบทอดดนตรีไทยและ การธำรงไว้ซึ่งรูปแบบของเครื่องดนตรีไทยไว้อย่างเป็น เอกลักษณ์ตามแบบแผนโบราณให้เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป) มอบให้เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ 

๔. โรงเรียนดรุณาราชบุรี (เป็นวิทยากรประดิษฐ์ขลุ่ยไทย โครงการเรียนรู้สู่อาชีพ) มอบให้เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑


ขั้นตอนการทำขลุ่ย ของนายจวน แหวนเครือ


รางวัลเกียรติยศความภาคภูมิใจ

คุณอยู่ที่: Home บุคคลสำคัญ นายจวน แหวนเครือ