นิทรรศการเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐)

นิทรรศการเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐)

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าชมนิทรรศการข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เรื่องเขางูแหล่งโบราณคดีของราชบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๓ (พ.ศ.๑๒๐๐-พ.ศ.๑๔๐๐) และร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

>>> ตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการ <<<

แบบประเมินความพึงพอใจ 


***โดยมีกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล!!!***

#กติกาการร่วมกิจกรรมตอบคำถาม

๑.ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

๒.สแกน QR CODE

๓.กดเข้า  >>> ตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการ <<<

๔.กรอกชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา รหัสนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์

๕.เลือกตอบคำถามใดหนึ่งคำถามจากทั้งหมด ๓ ข้อ

๖.กดส่งคำตอบ

 

กดเข้าชมเนื้อหา