Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

วัดเจดีย์หัก (เจติยาราม)

วัดเจดีย์หัก (เจติยาราม

                วัดเจดีย์หัก ตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี วัดนี้ไม่มีใครทราบว่า สร้างมาแต่สมัยใด พ.ศ. เท่าไร แต่มีเขียนไว้ในประวิติในหนังสือ เรื่องเมืองราชบุรี ไม่ทราบผู้เขียนมีชื่ออะไร พิมพ์โรงพิมพ์ไหน เพราะลืมดูไปโทษที มีข้อความเกี่ยวกับวัดเจดีย์หักนี้ไว้ว่า เป็นวัดหน้าเมือง หรือหน้าด้าน เมืองราชบุรีแนวของพระเจดีย์ มีพระเจดีย์ ๒ องค์ อยู่ตรงหน้าเมือง (หน้าคงหันมาทางทิศตะวันตก) และแนวของพระเจดีย์ ๒ องค์นี้ ตรงกับพระเจดีย์ ๒ องค์ ที่อยู่บริเวณวัดเจดีย์หักซึ่งชื่อวัดเดิมว่า วัดบรมธาตุ ต่อมาภายหลังภาษาเรียกชื่อนี้ได้เพี้ยนไป ประชาชนทั่วไปในขณะนั้น มักเรียกวัดนี้ว่า วัดบ้านธาตุ” “วัดบ้านทาส บ้าง เพราะคนในบ้านหมู่ที่ ๓ นี้ พูดเป็นภาษาพายัพ (ภาษาเหนือปัจจุบัน) นั่นเอง

          สาเหตุที่วัดนี้ได้ชื่อว่า วัดบรมธาตุ นั้น เพราะมีวัดอยู่ในตัวเมือง อีกวัดหนึ่ง (วัดในพระราชวัง ขณะนั้น) มีชื่อว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดมหาธาตุวรวิหารในปัจจุบัน) วัดนี้ก็เช่นเดียวกัน ประชาชนมักเรียกเพี้ยนไปว่า วัดหน้าพระธาตุ บ้าง วัดหน้าประธาตุ บ้าง ต่อมาวัดนี้ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง มีชื่อวัดเป็นทางการว่า วัดมหาธาตุวรวิหาร ในปัจจุบัน

          ตามที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ในหนังสือ เรื่องเมืองราชบุรีนั้น ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่า วัดมหาธาตุกับวัดเจดีย์หัก ได้สร้างขึ้นพร้อมกันหรือระยะใกล้เคียงกัน คือ ทั้ง ๒ วัดนี้ ได้จัดสร้างประมาณ พ.ศ. ๑๒๒๑ ตามที่มีจารึกอยู่ที่หน้าประตูทางขึ้นพระพุทธปรางค์วัดมหาธาตุนี้มีประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งให้ดูที่บัวหงายพระอุโบสถวัดมหาธาตุ กับอุโบสถ (หลังเก่าเดิม) แนวยาวตามตัวพระอุโบสถจะมีรูปร่างสำเภา (เรือสำเภา) ทั้ง ๒ วัด สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นอุโบสถอาคารไม้ทั้งหลังและมีมุขหน้า – หลัง ในปัจจุบันพระอุโบสถวัดมหาธาตุ มีปรากฎให้เห็นแต่มุขด้านหน้าเท่านั้น ส่วนที่วัดเจดีย์หักนั้นมีมุขทั้งด้านหน้าและหลัง ส่วนการก่ออิฐถือปูน รูปทรงสำเภานั้น น่าจะได้ทำขึ้นในภายหลัง เพราะว่าอุโบสถทั้ง ๒ วัดนี้ เป็นเสาไม้ ก่ออิฐ ถือปูน ทับในภายหลัง

          เมื่อวัดนี้มีชื่อว่า วัดบรมธาตุหรือที่เรียกเพี้ยนไปว่า วัดบ้านธาตุนั้น ทำไม ? จึงกลายมาเป็นวัดเจดีย์หัก เล่า ข้อนี้น่าจะมีเหตุผลอยู่บ้าง ในเรื่องนี้พระเดชพระคุณพระครูบัณฑิตรัตนากร (หลวงพ่อลอย ล้ำเลิศหล้า) ท่านได้รับกรุณาเล่าให้ฟังว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ ประมาณปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคม นี่แหละ จำไม่ได้เสียแล้ว ท่านเลี้ยงวัวอยู่ที่ทุ่งนา ได้ยินเสียงครืนใหญ่ ท่านก็วิ่งตามเสียงมาดูก็เห็นยอดพระเจดีย์หักโค่นลงมา (เจดีย์องค์นอก) ท่านรู้เท่านั้นก็กลับไปดูวัวของท่านต่อ โดยไม่สนใจอะไรอีกต่อไป หลังจากนั้นสองวัน ได้มีผู้ไปพบพระพุทธรูปบูชาบ้าง พระเครื่องรางของขลังบ้าง จึงเกิดคำใหม่ขึ้นมาในวงการนักนิยมสะสมพระเครื่องว่า พระกรุวัดเจดีย์หัก พระกรุวัดนี้ดังมากนิยมเช่ากันราคาแพงๆ คนในหมู่ ๓ บ้านธาตุที่เก็บได้พระบูชาเท่าที่พอจำได้คือ นายคูณ ศิริพล และนายเพลง ทักษิณ นอกนั้นจำไม่ได้ คนในหมู่บ้านไม่มีใครค่อยจะสนใจกันมากนัก นี่กระมังเป็นที่มาของคำว่า วัดเจดีย์หัก

เจดีย์หักเจติยาราม ก่อนบูรณะ

วัดเจดีย์หัก

          ตั้งแต่นั้นมาคำเรียกที่ว่า วัดบ้านธาตุหายไป ประชาชนทั่วไปจึงเรียกวัดนี้ว่า วัดเจดีย์หัก แม้แต่ในภาษาหนังสือราชการก็ใช้คำว่า ตำบลเจดีย์หักแทนคำว่า ตำบลบ้านธาตุ ส่วนคำว่า วัดเจติยาราม เกิดขึ้นเพราะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าคำว่า หักไม่เป็นมงคลนามเลย ทำอะไรมักจะหักจะขาดอยู่เสมอ หลวงพ่อลอย หลวงพ่อไกร ทนไม่ไหว จึงไปวัดมหาธาตุ ขอพบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ในขณะนั้นฟัง หลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดท่านก็อุทานว่า เออ ! น่าเห็นใจ เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เอาชื่อว่า เจติยารามก็แล้วกันดีไหม ? รักษาศัพท์เก่าเขาไว้หน่อยหลวงพ่อทั้งสองรูปก็ได้กราบเรียนว่า สุดแต่พระเดชพระคุณเถอะขอรับกระผม

          หลังจากนั้น พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนานี (สุข สุภทฺโท) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ก็ได้มีหนังสือถึงกรมการศาสนา เพื่อขอพระราชทานชื่อวัดใหม่ ไม่นานนักทางกรมการศาสนา ได้มีหนังสือมาถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดว่า เรื่องขอเปลี่ยนชื่อวัดใหม่นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงมาแล้วให้พระนามว่า วัดเจติยาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ฉะนี้

 

เจดีย์หักองค์ในเจดีย์หักองค์นอก


 

             ** อัลบั้มภาพเพิ่มเติม **

 

 

คุณอยู่ที่: Home สถานที่สำคัญ วัดเจดีย์หัก (เจติยาราม)