Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

วัดอรัญญิกาวาส

วัดอรัญญิกาวาส

                วัดอรัญญิกาวาส ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔ กิโลเมตร เดิมชื่อ "วัดเจริญธรรมวิหาร" เป็นวัดที่สร้างมาแต่สมัย โบราณ ปัจจุบันวัดนี้มีเนื้อที่ ๗๓ ไร่ ๒ งาน ๔๘ วา วัดนี้ เป็นวัดโบราณสมัยขอม ประมาณศตวรรษที่ ๑๐ ถึง ๑๖ มีปูชนียสถาน คือ ปรางค์ขอม-เขมร ที่นับถือศาสนา พราหมณ์

          ภายในวัดมีปรางค์ใหญ่และ ปรางค์เล็ก ๔ มุม ปรางค์ใหญ่อยู่กลางสูงประมาณ ๑ เส้น เศษ (๔๐ เมตร) หลังปรางค์มีพระนอนทำด้วยหินแดงก้อน ใหญ่ ๆ เรียงก่อเป็นรูปพุทธบรรทมตะแคงขวา ยาวประมาณ ๑๒ ศอกเศษ (๖ เมตร) สมัยลพบุรี ประมาณศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ เดิมเป็นวัดร้างมานาน

 พระปรางค์1พระปรางค์2

พระปรางค์

          พระปรางค์วัดอรัญญิกาวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๐ - ๒๐๓๕ (อายุ ๕๒๙ ปี ในปี ๒๕๕๙) เป็นเจดีย์ ๕ องค์ แบบบัวผันสร้างไว้ ๔ มุม รอบพระปรางค์ ซึ่งปัจจุบันนี้เหลือทางทิศใต้เท่านั้น ลักษณะเป็นหินทราย ผู้สร้าง ขุนหาญ บุญไทย บูรณะครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ - ๒๔๔๐ จึงแล้วเสร็จ

          รอบ ๆ องค์พระปรางค์ ประดับไปด้วยลายสลักภาพต่าง ๆ เช่น พระนารายณ์ทรงครุฑ และภาพวาดเทวดาต่าง ๆ ตามความเชื่อทางลัทธิพราหมณ์

 ระเบียงคดพระพุทธรูปหินทราย

          นอกจากนี้บริเวณรอบองค์พระปรางค์ยังล้อมรอบไปด้วยระเบียงคด ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทราย พุทธศิลปะแบบอยุธยา ประดิษฐานอยู่โดยรอบ เป็นพระพุทธรูปหินแดงสมัยลพบุรี ประดิษฐานอยู่จำนวน ๔๑ องค์


 เจดีย์ทรงระฆังกลม1เจดีย์ทรงระฆังกลม2

          นอกจากพระปรางค์แล้ว ในบริเวณวัดยังมีเจดีย์ทรงระฆังกลมอีกสององค์ อยู่ทางด้านหน้าของวัด เป็นเจดีย์ศิลปะแบบลังกา ซึ่งเป็นที่นิยมสร้างในศิลปะสุโขทัย และอยุธยา 


 พระนอน1

พระนอน2

 

พระนอน

          พระนอนวัดอรัญญิกาวาสสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๐ – ๒๐๓๕ เป็นลักษณะหินทรายแดง มีความยาว ๑๕ วา ทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่ โดยการสร้างครอบองค์จริง องค์ที่สร้างใหม่ มีความยาว ๓๐ วา ทำการบูรณะโดยท่านเจ้าพระคุณ พระมหาสมณวงค์ (แท่น) ครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ และทำการบูรณะเสร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ในสมัยของพระครูมงคลเจติยานรักษ์ (พระไฝ นาคาเสโน)

          อุโบสถเก่า มีขนาดกว้าง ๓ วา ๒ ศอก (๗ เมตร) สร้างเมื่อ ร.ศ.๑๑๓ (พ.ศ. ๒๔๓๘) สมัยรัชกาลที่ ๕ ผู้ก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ คือ พระยาธรรมจรัญญานุกูลมนตรี (จำเริญ บุรณศิริ) ภายในพระอุโบสถมีพระประธานปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ ศอก สูง ๖ ศอก เป็นพระพุทธรูปปั้น ถือปูนปิดทอง

          สันนิษฐานว่าภายในองค์พระประธานนี้จะมี พระพุทธรูปหินแดงสมัยลพบุรีประดิษฐานอยู่ ในปัจจุบัน อุโบสถเก่าหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว เพราะมีอายุ เกือบ ๑๐๐ ปี จึงเสื่อมสลายไปตามสภาพ แต่ทางวัดยัง คงซ่อมรักษาเป็นโบราณวัตถุอยู่ 

          ท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเล่าว่า (พ.ศ. ๒๕๒๙) ภายใน อุโบสถนี้เคยมีของมีค่า เช่น พระพุทธรูปทองคำ โต๊ะบูชา ทำด้วยมุก ที่พระยาธรรมจรัญญานุกูล ผู้สร้างอุโบสถถวายไว้ แต่ปรากฏว่าพระพุทธรูปทองคำถูกโจรผู้ร้ายขโมยไป ยังเหลือแต่โต๊ะบูชามุก ซึ่งได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่กุฎิแล้ว ปัจจุบันได้ทำการบูรณะจนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

         

             ** อัลบั้มภาพเพิ่มเติม **

 

 

คุณอยู่ที่: Home สถานที่สำคัญ วัดอรัญญิกาวาส