Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นายละออ ทองมีสิทธิ์

นายละออ ทองมีสิทธิ์ ศิลปินพื้นบ้านดีเด่นสาขาหนังใหญ่

 

 

นายละออ ทองมีสิทธิ์ เกิดเมื่อ พ.ศ.2432 ที่บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 2 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นบุตรของนายเลื่องและนางแสง ทองมีสิทธิ์ ภรรยาชื่อนางเลี่ย มีบุตรธิดารวม 9 คน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 ต.ค.2526 รวมอายุได้ 94 ปี

ท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนวัดขนอน เริ่มฝึกหัดเล่นหนังใหญ่มาตั้งแต่ประมาณอายุ 14-15 ปี โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกเล่นหนังใหญ่จากนายเพิ่ม ทองมีสิทธิ์ ผู้เป็นอา ขณะเป็นเด็ก ท่านได้ฝึกการเชิดหนังใหญ่และหัดปี่พาทย์ แต่ก็ได้รับการคัดค้านจากพระครูศรัทธาสุนทร (กล่อม) อดีตเจ้าอาวาสวัดขนอน ผู้ริเริ่มสร้างหนังใหญ่วัดขนอน ให้หัดพากย์หนัง นับตั้งแต่นั้นมา ท่านจึงเริ่มพากย์หนัง ซึ่งมีบทพากย์มากมายที่เก็บรวบรวมไว้ในสมุดข่อยที่ท่านเก็บรักษาไว้ ท่านได้เป็นหัวหน้าคณะหนังใหญ่วัดขนอนคนที่ 5 สืบต่อจากครูอั๋ง นายเพิ่ม ทองมีสิทธิ์ นายโป๊ะ ชะเกตุ และนายนาค รุ่งเรือง ซึ่งท่านได้พากย์หนังและเชิดหนังมาโดยตลอด ตั้งแต่วัยหนุ่ม จนกระทั่งอายุ 90 ปี จึงได้หยุดพากย์ เพื่อหยุดพักผ่อนอยู่กับครอบครัว

ด้วยความที่ท่านเป็นหัวหน้าคณะหนังใหญ่วัดขนอน ที่เป็นที่ตั้งนักพากย์และนักเชิดหนังใหญ่ผู้มีความสามารถล้ำเลิศเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั่วไป จึงได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นศิลปินพื้นบ้านดีเด่น สาขาหนังใหญ่ประจำปี พ.ศ.2528


                                 

 

ที่มา : มโน กลีบทอง. (2544). พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สมาพันธ์. (หน้า 262)

คุณอยู่ที่: Home บุคคลสำคัญ นายละออ ทองมีสิทธิ์