Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นิทรรศการตามรอยอดีตที่จางหาย ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร วิหารแกลบวัดเขาเหลือ พระสี่มุมเมืองเขาแก่นจันทน์

นิทรรศการตามรอยอดีตที่จางหาย ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร วิหารแกลบวัดเขาเหลือ พระสี่มุมเมืองเขาแก่นจันทน์

          ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าชมนิทรรศการโครงการเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี และร่วมสนุกตอบปัญหาเกี่ยวกับนิทรรศการ ณ บริเวณชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***โดยมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล 2 รอบ***

รอบที่ ๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

รอบที่ ๒ เดือนกันยายน ๒๕๖๑

 จับฉลากทุกสิ้นเดือน เดือนละ ๑๐ รางวัล

>>> ตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการ <<<

กติกาการร่วมกิจกรรมตอบคำถาม

๑.เข้าชมนิทรรศการโครงการเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

๒.กดเข้า  >>> ตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการ <<<

๓.กรอกชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา รหัสนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์

๔.เลือกตอบคำถามใดหนึ่งคำถามจากทั้งหมด ๕ ข้อ

๕.กดส่งคำตอบ 


วัดมหาธาตุวรวิหาร

วิหารแกลบวัดเขาเหลือ

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง)

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 2016

ฝ่ายข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


คุณอยู่ที่: Home