Font Size

SCREEN

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

นิทรรศการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ท่องเที่ยวตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง พบปราชญ์ท้องถิ่น ดร.อุดม สมพร

นิทรรศการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ท่องเที่ยวตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง พบปราชญ์ท้องถิ่น ดร.อุดม สมพร

          ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าชมนิทรรศการโครงการเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี และร่วมสนุกตอบปัญหาเกี่ยวกับนิทรรศการ ณ บริเวณชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***โดยมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ๒ รอบ***

รอบที่ ๑ เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒

รอบที่ ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

 จับฉลากทุกสิ้นเดือน เดือนละ ๑๐ รางวัล

>>> ตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการ <<<

กติกาการร่วมกิจกรรมตอบคำถาม

๑.เข้าชมนิทรรศการโครงการเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

๒.กดเข้า  >>> ตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการ <<<

๓.กรอกชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา รหัสนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์

๔.เลือกตอบคำถามใดหนึ่งคำถามจากทั้งหมด ๕ ข้อ

๕.กดส่งคำตอบ 


ดร.อุดม สมพร

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๑๖๐๙

ฝ่ายข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


คุณอยู่ที่: Home